ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್

ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ

16ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸಂಪಂಗಿರಾಮನಗರ ,ಬೆಂಗಳೂರು

ದೂರವಾಣಿ: 94485-66988, 080-23150079

ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ

ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ

ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ನಂ.29/1, 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ,

ಮೈಸೂರು-570 004.

ದೂರವಾಣಿ: 77602-21461 , 0821-2332480

Sri.Prakash M Kargapur

Deputy General Manager

1st Cross,Metagudda Building,

Mahanteshnagar, Belagavi.

Telephone : 9449820943 , 0831-2471191

ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ

ಶ್ರೀ ಹರ್ಷ ಡಿ ಗಾವಂಕರ್

ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಜವಳಕರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಸರಸ್ಪತಿ ಗೋದಮ,

ವಾದಿರಾಜ್ ಲಾಡ್ಜ್ ಹಿಂದುಗಡೆ,ಸಿಟಿ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ,ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ-585 101.

ದೂರವಾಣಿ: 74060-02267 , 08472-278660

ಹಿಂದಕ್ಕೆ