ವಿಳಾಸ

ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ, 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಚಿಕ್ಕ ಗೋಪುರ, ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001.

ಕಛೇರಿ ಸಮಯ

ಸೋಮವಾರ - ಶನಿವಾರ 10.00 a.m ಇಂದ 5.30 p.m

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ : mdadcl2011@gmail.com

ಅಧ್ಯಕ್ಷರ : chairmanadcl2011@gmail.com

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾಗಿ

ಸೀನಿಯರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್

ದೂ : 080-22865661

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: : 080-22634300