Sri. M.Lakshminarayana

Director

ಎಂ. ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪಕ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

Sri. Vikas Kumar Vikas, ಭಾ.ಪೊ.ಸೇ.,

Director

ಶ್ರೀ ವಿಕಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಕಾಸ್, ಭಾ.ಪೊ.ಸೇ.,

ಆಯುಕ್ತರು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲು

Member Secretary

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲು, ಭಾ.ಅ.ಸೇ.,

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ

Sri N. Lakshman

Director

ಶ್ರೀ ಎನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಕಲ್ಯಾಣ)
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ

Smt. L. Rajeshwari

Director

ಶ್ರೀಮತಿ ಎಲ್. ರಾಜೇಶ್ವರಿ

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಆಡಳಿತ)
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ನಾಯಕ

Member Secretary

ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ನಾಯಕ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಂಡ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ

Sri Shyam Kapoor

Managing Director

ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮ್ ಕಪೂರ್

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಶಿಪ್ಟ ಜಾತಿ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ

Sri B.L. Meena

Director

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಲ್ ಮೀನಾ

ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಎಸ್ ಸಿ ಡಿ ಎ)
ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಸಬಲೀಕರಣ ಮಂತ್ರಾಲಯ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ